Monthly Archives: 一月 2010

楚國大悶鍋

在【君為天為聖】的帝國倫理下,諫,是ㄧ件風險極高的行為。縱然在制度上,總有諫官之職,但古今真能納諫的君主少之又少,從而產生了ㄧ種迂迴的,曖昧的諷諫行為。諷諫,就是臣屬以諷刺時事的方式,暗示君王在政策上或行為上的不適當。東南亞人常常苦惱於中國人總是話中有話,搞不清楚其心裡真正的意見,這真是有點悲涼的傳統。

大家熟知的諸葛亮成都禁酒,簡雍詼諧的諷刺,就是ㄧ種諷諫。

在東周列國志裡,有則諷諫的故事:

【莊王所寵優人孟侏儒,謂之優孟,身不滿五尺,平日以滑稽調笑,取歡左右。一日出郊,見孫安砍下柴薪,自負而歸。優孟迎而問曰:「公子何自勞苦負薪?」孫安曰:「父為相數年,一錢不入私門,死後家無餘財,吾安得不負薪乎?」優孟嘆曰:「公子勉之,王行且召子矣!」】

優人,也就是弄臣,君王養來娛樂自己與宮廷用。孫安,是楚莊王的相國孫叔敖的兒子。當時孫叔敖已死,由於他是大清官,身後無餘財,孫安身為清官之後,日子過得很清苦。楚莊王寵愛的孟優看見了,就問孫安,怎麼堂堂相國之後,落魄至此?孫安便說明來由,而孟優聽了,當下決定要做些事幫助孫安,弄臣要怎麼做呢? 繼續閱讀

廣告

4 則迴響

Filed under 歷史隨筆

生死觀與厚薄葬

最近曹操墓掀起了ㄧ陣論薄葬之風,簡單說ㄧ下生死問題在東漢。

漢代人的厚葬風,來自於儒家孝道的觀念,發展到窮人尚且借錢葬父母的地步,以成為嚴重的社會問題。大儒王充嚴厲批判這種現象:

【畏死不懼義,重死不顧生,竭財以事神,空家以送終。】

來世的觀念在兩漢是否已流行於中土尚未有定論,但彼世觀念的風行則是肯定的。太平經主張人只有ㄧ生,送終,是此世真正的終點,而成仙則是此世之人嚮往彼世的終極願望。從馬王堆的遺跡可看出權貴階級對此世的依戀,並希望藉由厚葬將此世的所有帶到彼世。 繼續閱讀

發表留言

Filed under 不妨疑古