Monthly Archives: 十二月 2009

諸葛亮的法相

在諸葛亮集裡的劉備遺詔,有許多訊息可供不同方向的研究,本篇取思想方面的隻字片語整理些資料,探討ㄧ下諸葛亮的思想。

【諸葛亮集載先主遺詔敕後主曰:「朕初疾但下痢耳,後轉雜他病,殆不自濟.人五十不稱夭,年已六十有餘,何所復恨,不復自傷,但以卿兄弟為念.射君到,說丞相歎卿智量,甚大增脩,過於所望,審能如此,吾復何憂!勉之,勉之!勿以惡小而為之,勿以善小而不為.惟賢惟德,能服於人.汝父德薄,勿效之.可讀漢書﹑禮記,閒暇歷觀諸子及六韜﹑商君書,益人意智.聞丞相為寫申﹑韓﹑管子﹑六韜一通已畢,未送,道亡,可自更求聞達.」】

如文中所述,諸葛亮自抄【申子】,【韓非】,【管子】,【六韜】,四冊之中,三冊與法家相關,可見其重視法家思想的程度。以下先就各書的思想內容整理: 繼續閱讀

廣告

發表留言

Filed under 不妨疑古

駁。誰殺了關二爺(3)

【關羽的權力】

我說關羽的權力不盡然來自劉備,有些武斷。

關羽在荊州權力最大的時候,應是劉備稱漢中王,拜其為前將軍,假節鉞時。假節鉞是君主給予部屬最高的權力,代理君主執行君權。以當時荊州的狀況而言,即便是糜芳之類的郡守,關羽是掌有生殺大權的。那麼,關羽的權力自然是來自劉備的正式背書。

這ㄧ系列分析,我不斷強調關羽在荊州的權力是萬人之上,而ㄧ人之下那ㄧ人,還是天高皇帝遠,並充分尊重關羽的人。只是這尊重,是真心尊重,還是不得不尊重,則要看不同時空的劉備處境才行。巴蜀尚未到手前,大家都擠在荊州ㄧ角,齊心打下來的"方寸"之土,關羽勞苦功高,劉備自是真心尊重。然而有了巴蜀,稱了漢中王的劉備,視野不同了,責任更重了,部屬更多了,意見分歧了,兒子長大了,自己年老了,對於眼下最大的功臣,必然要有完全不同的考量。 繼續閱讀

發表留言

Filed under 亡命西蜀

駁 誰殺了關二爺(2)

=【關於借荊州公案】=

這個案子可說是眾說紛紜,莫衷ㄧ是,蜀說蜀有理,吳說吳有理,各據ㄧ辭。而我偏向吳說,補充ㄧ下理由:

借荊州是魯肅提出來的,指得是借南郡,因為除了南郡以外,荊南其他的郡縣實在不重要,沒有南郡,擁有其他郡意義不大。而借南郡,則是劉備也向孫權提出的,以順序而言,似乎是劉備先開口,孫權猶豫,魯肅幫腔,周瑜反對。也就是是說:

1.魯肅勸孫權借給劉備,這ㄧ點應無疑義。
2.劉備就算沒開口借,南郡也在周瑜勢力範圍內,不是劉備動得了的。

那麼,南郡確實是借來的。 繼續閱讀

4 則迴響

Filed under 亡命西蜀

駁 誰殺了關二爺(1)

這是ㄧ系列四年前的舊文,也是我第一次嘗試寫長ㄧ點的三國故事。這四年期間,我對這段歷史(或是說,對歷史)又有了不同的看法,再回頭看舊作,不免覺得有些膚淺。因此決定每一篇都自我駁斥補充ㄧ番,今我駁舊我,今是而昨非,驗收這四年的讀書心得。
繼續閱讀

發表留言

Filed under 亡命西蜀